Konferencje 2022

 


 

 

Krokusowe XII Sympozjum Naukowe

"Probiotyki i prebiotyki w żywności"

28-29 kwietnia 2022 r.
Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW - Marymont

 

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Komunikat, karta zgłoszeniowa oraz wzór streszczeniapobierz 


 

 

VI Sympozjum Naukowe z cyklu

„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”

25 - 27 kwietnia 2022 r.

Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW - Marymont

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

Komunikat, karta zgłoszeniowa oraz wzór streszczenia: pobierz