Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Food. Science. Technology. Quality

 
 
Nr 1 (68), 2010  
   
ROBERT DULIŃSKI: Biotechnologiczne metody produkcji witamin z wykorzystaniem mikroorganizmów streszczenie pełny tekst summary
RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ, PAULINA LISZKA, MAGDALENA SURMA-ZADORA, PAWEŁ M. PISULEWSKI: Wpływ procesu technologicznego na zawartość kwasu foliowego w pieczywie streszczenie pełny tekst summary
IRENA PERUCKA, MAŁGORZATA MATERSKA, LUIZA JACHACZ: Ocena jakości preparatów otrzymanych z wysuszonych owoców papryki (Capsicum annuum L.) streszczenie pełny tekst summary
AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, ANITA BIESIADA: Ocena jakości dżemów z dyni wzbogaconych pigwowcem, dereniem i truskawkami streszczenie pełny tekst summary
MICHALINA M. KOTLARSKA, RENATA PIETRZAK-FIEĆKO, STEFAN S. SMOCZYŃSKI, ZBIGNIEW BOREJSZO: Poziom polichlorowanych bifenyli w grzybach jadalnych dostępnych na rynku Warmii i Mazur streszczenie pełny tekst summary
EMIL SZYMAŃSKI, JERZY SZPENDOWSKI, RYSZARD ŻYWICA, JOANNA K. BANACH: Wpływ dodatku koncentratu partykułowanych białek serwatkowych do mleka serowarskiego na jego właściwości elektryczne streszczenie pełny tekst summary
GRZEGORZ BIENKIEWICZ, ZDZISŁAW DOMISZEWSKI, DOMINIKA PLUST, BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA: Zawartość długołańcuchowych polienowych kwasów tłuszczowych n-3 w paluszkach rybnych streszczenie pełny tekst summary
KRYSTYNA PALKA, WŁADYSŁAW MIGDAŁ, DOROTA WOJTYSIAK, MAŁGORZATA NATONEK-WIŚNIEWSKA, AGNIESZKA DUDKIEWICZ, KAMIL MUZYCZKA, MARCIN WANTUCH, EDYTA BAUEREK: Wpływ rasy i wieku świń na właściwości modelowych farszów mięsnych i kiełbas streszczenie pełny tekst summary
KRZYSZTOF WÓJCIK, MAŁGORZATA SOBCZAK, JOANNA ŻOCHOWSKA-KUJAWSKA, KAROL ZIELIŃSKI: Porównanie tekstury i struktury oraz podatności na proces masowania mięśni danieli (Dama dama) w zależności od płci i wieku streszczenie pełny tekst summary
ANITA MIKOŁAJCZYK: Wpływ kwasu winowego na pałeczki Salmonella w podłożach mikrobiologicznych i w tuszkach indyczych streszczenie pełny tekst summary
MAREK NOWAK, TADEUSZ TRZISZKA: Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego streszczenie pełny tekst summary
DOMINIKA JAKUBOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, STEFAN S. SMOCZYŃSKI: Określenie determinant wpływających na percepcję ryzyka w zakresie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych streszczenie pełny tekst summary